fbpx

S’ka produkte në shportë.

Shporta ime

S’ka produkte në shportë.

Shporta ime

S’ka produkte në shportë.

L 0

WE ARE HIRING !

Sales Assistant

Asistente Shitje

Finance Assistant

Asistent/e Finance

Content Writing

Shkrim Përmbajtje

Store Manager

Manaxher/e Dyqani

Marketing Manager

Menaxher/e Marketingu

Material Handler

Ndihmës Sistemues

Arteg hap vend pune për Asistente Shitje

            Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të komunikojë dhe ti shërbejë klientëve sipas standarteve të kompanisë.
 • Ndjekja dhe zbatimi i udhëzimeve të shitjes në sektorin e saj.
 • Ofron këshilla, që i vijnë në ndihmë Klientit, dhe i ofron asistencë.
 • Rivendos në vendet e duhura të gjitha produktet e zhvendosura.
 • Finalizon proçesin e shitjeve të produkteve sipas kërkesave të Klientëve.

  Kualifkime të kërkuara dhe kriteret:

 • Të mos jetë në proçes studimesh të mesme, ose të larta.
 • Të mos ketë angazhime të tjera pune.
 • Të banojë në Tiranë.
 • Të jetë sistematike dhe të punojë në grup.
 • Të spikasë aftësi të mira komunikimi.
 • Të njohë dhe flasë gjuhën angleze.
 • Eksperienca të mëparshme punësimi nuk janë të domosdoshme.

Arteg hap vend pune për Asistent Finance

            Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Rregjistrimi i veprimeve të arkes nga Dyqanet dhe ditarit të  Bankës.
 • Kontrollon sistematikisht situacionin e klientëve dhe furnitorëve.
 • Organizimi dhe ruajtja e dokumentave të kontabilitetit.
 • Kontrolli dhe rregjistrimi i veprimeve ditore në platformën self-care.
 • Pergatitja e raporteve të tjera sipas nevojave te Drejtuesit te Financës.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen.

  Kualifkime të kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë Bachelor në Ekonomi, Financë Kontabilitet, ose të ngjashme.
 • Përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme, është përparësi.
 • Të njohë dhe të përdorë një prej programeve financiare shqiptare.
 • Të njohë qartë Microsoft Excel.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe bashkëpunuese me grupin.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze, etj.

Arteg hap vend pune Shkrim Përmbajtje / Content Writer

            Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të krijojë përmbajtje mbi referenca.
 • Përshtat dhe regjistron përmbajtje në faqen web.
 • Kontrollon dhe korrigjon gabimet e mundshme në website
 • Bashkëvepron me ekipin e-commerce për planifikimin.
 • Ndërvepron me ekipin e-commerce për të rritur shitjet.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen.

  Kualifkime të kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë e shkollës së lartë.
 • Përvojë pune në fushë të ngjashme, është përparësi.
 • Të jetë energjik/e, të ketë vetë iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, në shprehi dhe shkrim.
 • I/E mprehtë dhe bashkëvepruese
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze, etj.

Arteg hap vend pune për Menaxher/e Marketingu

            Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndërtimi i strategjisë së marketingut në përputhje me vizionin dhe qëllimn e kompanisë.
 • Planifikimi dhe ndjekja e fushatave të marketingut.
 • Koordinimi me stafin për përgatitjen e reklamave në përputhje me strategjinë.
 • Përmirësimi dhe rritja e imazhit të kompanisë nëpërmjet politikave të komunikimit.
 • Analizimi i informacionit të ofruar nga analytics manager në lidhje me rendimentin e fushatave.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen

  Kualifkime të kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë Bachelor në Marketing, Administrim Biznes, Financë dhe profile të ngjashme.
 • Kualifikime të tjera Master ose çertifikime në fushën e marketingut përbëjnë avantazh.
 • Të zotërojë shumë mirë Paketën Office. Përbën avantazh njohja e Google AdWords, Google Trends si dhe programe të tjera në funksion të marketingut.
 • Experiencë pune në Marketing Analyst dhe/ose Digital Marketing dhe pozicione të ngjashme minimalisht 2 vjet.
 • Të jetë person me integritet, sjellje profesionale dhe etikë në punë.
Logo ArtegIkona Arteg Color

Arteg Chat

Jemi ne linje

Operator ARTEG

Pershendetje 👋

Si mund tju ndihmojme?

18:02