Impressum

Kjo është faqja zyrtare e Arteg Group

Emri i biznesit

Ofruesi i shërbimit dhe kontrolluesi i kësaj faqe interneti, siç përcaktohet në kuadrin ligjor është: ARTEG GROUP, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

ARTEG GROUP është themeluar në 09 Gusht të vitit 2022, në Vlorë me objekt aktiviteti, import, eksport dhe tregtimin në dyqane me shumicë ose tregtimin në dyqane të specializuara me pakicë ose tregtimin online të mallrave industriale, enë kuzhine, pajisje për bare restorante dhe hoteleri si dhe pajisje elektroshtëpiake apo mallra të tjera të përdorimit shtëpiak dhe të konsumit të gjerë.

Regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emrin Tregtar: ARTEG GROUP SH.P.K. - Bulevardi Vlorë - Skelë, Rruga "Sadik Zotaj", Nr. 2/359, Kati i Dytë, 9404 Vlorë.

  • NIPT: M27302202G
  • Administrator: Flamur Zenelaj
  • Kapitali i regjistruar: 52.140.000 Lekë

Adresat e dyqaneve

  • Arteg Kristali: Rruga Ndrek Luca, "Kristal Center", 1060 Tiranë
  • Arteg Toptani: Rruga Abdi Toptani, "Toptani Shopping Center", Kati i 5-të, 1019 Tiranë
  • Arteg Vlorë: Bulevardi Vlorë - Skelë, Rruga "Sadik Zotaj", 9404 Vlorë

Kontakte

Social Media

Klauzola

ARTEG GROUP ka mbledhur dhe ofruar me kujdes informacionin e lartpërmendur dhe do ta përditësojë atë rregullisht.

Megjithatë, ARTEG GROUP nuk mund të garantojë që informacioni do të jetë në çdo kohë i përditësuar, i saktë dhe i plotë. Kjo vlen edhe për përmbajtjen e vetë faqes së internetit, siç mund të lexoni në Kushtet tona dhe Kushtet e përdorimit. Ndalohet çdo riprodhim ose dublikim i çdo informacioni ose të dhënash në këtë faqe interneti dhe, në veçanti, përdorimi i tekstit ose pjesëve të tij.